TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

Câp nhật: 04/12/2020
  • Người đăng: chungchixaydung.net.vn
  • |
  • 17 lượt xem
1 Kỹ Sư Định giá xây dựng DG01
2 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp GS01
3 Giám sát lắp đặt thiết bị Công trình, Công Nghệ GS02
4 Giám sát công trình giao thông cầu GS03
5 Giám sát công trình giao thông đường sắt GS04
6 Giám sát công trình giao thông hầm GS05
7 Giám sát công trình NN&PTNT GS06
8 Giám sát công trình Cảng GS07
9 Giám sát công trình đường bộ GS08
10 Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước GS09
11 Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn GS11
12 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn KS01
13 Khảo sát địa hình KS02
14 Kiểm định xây dựng công trình cầu KD01
15 Kiểm định công trình xây dựng DD&CN KD02
16 Kiểm định công trình đường sắt KD03
17 Kiểm định công trình giao thông đường bộ KD04
18 Kiểm định công trình NN&PTNT KD05
19 Kiểm định công trình đường thủy KD06
20 Kiểm định Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước KD07
21 Kiểm định Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn KD09
22 Thiết kế An toàn PCCN TK01
23 Thiết kế Cấp thoát nước TK02
24 Thiết kế công trình Cầu TK03
25 Thiết kế Điện – Cơ điện TK04
26 Thiết kế Hầm TK05
27 Thiết kế Thông gió – cấp thoát nhiệt TK06
28 Thiết kế Công trình GT đường bộ TK07
29 Thiết kế Công trình GT đường sắt TK08
30 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN TK09
31 Thiết kế Kiến trúc công trình TK10
32 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TK11
33 Thiết kế cảng đường thủy TK12
34 Thiết kế công trình NN&PTNT TK13
35 Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước TK14
36 Thiết kế Đường dây trạm biến áp TK15
37 Thiết kế Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn TK16
38 Quản lý dự án QLDA